EĞİTİM BİR SEN, İŞ YERİ TEMSİLCİLERİ TOPLANTISINI YAPTI

Şırnak Merkezde görev yapan İş Yeri Temsilcilerine "Dünya'da ve Türkiye'de Sendikal Hareket ve Eğitim Bir Sen Tarihi", "Teşkilat Kültürü", "Sendikal Temsil ve Algı Yönetimi" konularında eğitim verildi.

30 Nisan 2019  
 
 

Şırnak Merkezde görev yapan İş Yeri Temsilcilerine "Dünya'da ve Türkiye'de Sendikal Hareket ve Eğitim Bir Sen Tarihi", "Teşkilat Kültürü", "Sendikal Temsil ve Algı Yönetimi" konularında eğitim verildi.

Şırnak Üniversitesi Sosyal Tesislerde gerçekleştirilen eğitim programının açılış konuşmasını yapan Eğitim Bir Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı "Teşkilat eğitimlerimizle, bilgiden hikmete yol alacağız, fikirden hakikate yöneleceğiz, iradeyi eylemle taçlandıracağız, irfanla, insanca yeni bir yolculuğa çağıracağız. İrfani bir kavrayış ve insani bir yürüyüşle, sendikal bilinçle ve sivil toplum örgütü direnci ile usulden esasa, ahkâmdan ahlaka, mevcuttan makbule doğru bir istikamet yürüyüşünde olacağız. İşte bu yürüyüş, 'yeni ufuklardan yeni umutlara'dır” dedi.

YOLCULUĞUMUZ İSTİKAMETİNİ KAYBETMEDEN DEVAM EDİYOR

Geçmiş yıllarda yaptıkları teşkilat eğitimlerinde amaç olarak iki temel çerçeveyi ortaya koyduklarını dile getiren Çatı, " Bunlardan ilki, bulunduğumuz yeri ve yürüdüğümüz hedefi belirleyen 'zirveden yeni ufuklara', ikincisi ise hedefe yürüyüşün yönünü ve yöntemini ortaya koyan 'içimize, işimize ve dışımıza yolculuk'tu. Çok şükür, 'zirveden yeni ufuklara' yolculuğumuz da 'içimize, işimize ve dışımıza' yolculuğumuz da istikametini kaybetmeden devam ediyor. Artık yeni bir eşikteyiz. Yenilenen fakat yozlaşmayan, dönüşen fakat eksenini kaybetmeyen, değişen, gelişen ve bu sayede değerini de yükselten bir sendikal kulvarın kurucusuyuz. "şeklinde konuştu.

BİZ CÜMLE VARLIĞIN BİRLİĞİNE VE KARDEŞLİĞİNE İNANIRIZ

Örgütlülüğün bizzat bireyin dayanışma ruhunun, dayanışma iradesinin tecessüm etmiş hâli olduğuna dikkat çeken Çatı, "Geleneğimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi mayalayan anlayış 'bir'dir, 'birlik'tir.' Çünkü biz cümle varlığın birliğine ve kardeşliğine inanırız. Eğitim Bir Sen olarak, örgütlülüğümüzü ideolojik alanın dışında konumlandırmamızın, tekçi anlayışlara karşı çıkmamızın en büyük sebebi de budur. Biz diyoruz ki, örgütlülük bireyi, ferdi yok etmemelidir. Hele hele eğitim gibi tamamen olma ve dönüşme/dönüştürme ilkesine dayanan bir alanda bireyi yok sayacak, bir kalıba sokacak eylemlere karşı çıkmamız bu ilkenin zorunlu sonucudur. "diye konuştu.

EĞİTİM VİZYONU'NDA YER ALAN BAŞLIKLARIN BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLMEDİR

Eğitim Vizyonu'nda yer alan başlıkların bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulunan Çatı, "Eğitim sisteminin daha iyi hâle gelmesi, eğitim çalışanlarının çalışma şartlarının, mali, özlük ve sosyal haklarının istenen seviyeye çıkması için daha çok gayret gösterecek, emek harcayacağız. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun destek kanunu olacak şekilde çıkmasını, 3600 ek göstergenin yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarını da kapsamasını istiyoruz. Öğretmeni eşi ile işi arasında tercih yapmak zorunda bırakan sözleşmeli öğretmenlik kaldırılsın diyor ve bunun için mücadele veriyoruz." dedi.